இந்தியாவில் அனைத்து ஸ்மார்ட் சாதனங்களுக்கும் USB-C சார்ஜர் கட்டாயமாக்கப்படும்; நன்மைகள் மற்றும் உங்கள் பழைய சார்ஜர்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

ஸ்மார்ட் சாதனங்களுக்கான பொதுவான சார்ஜிங் போர்ட்டாக USB-C வகையை கூடிய விரைவில் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளும். சமீபத்தில், அனைத்து இணக்கமான ஸ்மார்ட் சாதனங்களுக்கும் சார்ஜிங் போர்ட்களை தரப்படுத்துவதற்கு பங்குதாரர்களுடன் …

Read more

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் 2849 பேர் பணிநியமனம் ஆணை பெற்றனர்

trb

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் 2849 பேர் பணிநியமனம் ஆணை பெற்றனர் பள்ளி கல்வி துறையின் மூலமாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் 2849 பேருக்கும், 269 பேருக்கு …

Read more