தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 40,000/- ஆயிரத்தை கடந்தது

கடந்த சில மாதமாகவே தங்கம் விலையில் ஏற்றம் இறக்கம் காணப்பட்டு வந்தது. பல ஆண்டுகளாக தங்கம் பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு சரியான ஹெட்ஜ் ஆகும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை ஒரு முக்கிய முதலீடாக பார்க்கின்றனர். கடந்த நான்கு நாட்களின் தங்கத்தின் விலை நிலவர பட்டியல்: தேதி 1 கிராம் (ரூ.) 1 கிராம் (ரூ.) விலை மாற்றம் 29.11.2022 4,916/- 39,328/- – 30.11.2022 4,936/- 39,488/- 20 01.12.2022 4,955/- 39,640/- 19 02.12.2022 5,010/- 40,080/- … Read more