இந்த 2023 ஆண்டு முதல், அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 4% உயர்த்தப்படும்

DA 4%

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். இதன் பொருள் அவர்களின் ஊதியம் நிறைய அதிகரிக்கும், மேலும் அவர்களின் ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கப்படும். அகவிலைப்படி விகிதம் 34 சதவீதத்தில் இருந்து 38 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும். இந்த அகவிலைப்படி விகிதம் இனி உயர்த்தப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிவித்தார். அரசாங்கம் அதன் பில்களுக்கான தள்ளுபடி விகிதத்தை 34% இல் இருந்து 38% ஆக உயர்த்துகிறது. அதாவது அரசு ஊழியர்களுக்கான அலவன்ஸ் … Read more