தனுசு மார்ச் மாத ராசி பலன்கள் 

தனுசு: உத்தியோகம் தொழில் கல்வி அனைத்திலும் அனுகூலம் காணப்பட்டாலும் புதன்கிழமைகளில் பெருமாள் வழிபாடு செய்தால் மேலும் நன்மைகள் தரும் தொழில் ஏற்றம் வியாபாரம் ஏற்றம் உத்தயோகம் ஏற்றம் …

Read more