Gold Rate in Vellore

Gold Rate in Vellore

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். வேலூரில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். வேலூரில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு வேலூரில் உள்ள தங்க விலையை Gold Rate in Vellore பார்க்கவும். வேலூரில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
28/09/2022 4614 4614 Click here
27/09/2022 4656 4656 Click here
26/09/2022 4657 4889 Click here
25/09/2022 4651 4654
24/09/2022 4698 4928 Click here
23/09/2022 4643 4874 Click here
22/09/2022 4624 4624 Click here
21/09/2022 4647 4646 Click here
20/09/2022 4640 4640
19/09/2022 4643 4643
18/09/2022 4644 4644
17/09/2022 4630 4630
16/09/2022 4687 4687
15/09/2022 4706 4706
14/09/2022 4730 4730
13/09/2022 4745 4745