Gold Rate in Tuticorin

Gold Rate in Tuticorin

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். தூத்துக்குடியில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். தூத்துக்குடியில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலைக்கு இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு தூத்துக்குடியில் உள்ள தங்க விலையை Gold Rate in Tuticorin பார்க்கவும். தூத்துக்குடி தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
28/09/2022 4614 4614 Click here
27/09/2022 4654 4654 Click here
26/09/2022 4653 4887 Click here
25/09/2022 4657 4655
24/09/2022 4691 4932 Click here
23/09/2022 4642 4879 Click here
22/09/2022 4623 4623 Click here
21/09/2022 4646 4643 Click here
20/09/2022 4633 4633
19/09/2022 4642 4642
18/09/2022 4642 4642
17/09/2022 4628 4628
16/09/2022 4686 4686
15/09/2022 4706 4706
14/09/2022 4726 4726
13/09/2022 4748 4748