Gold Rate in Thiruvarur 

Contents

Gold Rate in Thiruvarur 

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். திருவாரூரில் தினசரி தங்கம் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். திருவாரூரில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு திருவாரூரில் உள்ள தங்க விலையை Gold Rate in Thiruvarur பார்க்கவும். திருவாரூரில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
28/09/2022 4625 5027 Click here
27/09/2022 4610 5012 Click here
26/09/2022 4651 5053 Click here
25/09/2022 4650 5052
24/09/2022 4650 5052 Click here
23/09/2022 4690 5092 Click here
22/09/2022 4675 5077 Click here
21/09/2022 4650 5052 Click here
20/09/2022 4630 5032
19/09/2022 4632 5034
18/09/2022 4640 5042
17/09/2022 4640 5042
16/09/2022 4626 5028
15/09/2022 4680 5082
14/09/2022 4701 5103
13/09/2022 4725 5127