Gold Rate in Thanjavur

Gold Rate in Thanjavur

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். தஞ்சாவூரில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். தஞ்சாவூரில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு தஞ்சாவூரில் உள்ள தங்க விலையை Gold Rate in Thanjavur பார்க்கவும். தஞ்சாவூரில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
24/09/2022 4697 4926 Click here
23/09/2022 4643 4873 Click here
22/09/2022 4625 4625 Click here
21/09/2022 4642 4646 Click here
20/09/2022 4636 4636
19/09/2022 4645 4645
18/09/2022 4642 4642
17/09/2022 4628 4628
16/09/2022 4683 4683
15/09/2022 4704 4704
14/09/2022 4728 4728
13/09/2022 4743 4743
12/09/2022 4746 4746