ராணிப்பேட்டை தங்கம் விலை நிலவரம்  20.10.2022

Contents

ராணிப்பேட்டை தங்கம் விலை நிலவரம்  20.10.2022

அந்தஸ்து, செல்வம் மற்றும் அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சேமிக்கப்படும் தங்கத்தின் அளவு குறித்து இந்திய நகர உள்ளூர்வாசிகள் பெருமை கொள்கின்றனர். தங்கம் இங்கு மிகவும் விரும்பப்படும் விலைமதிப்பற்ற உலோகமாகும், மேலும் ராணிப்பேட்டையில் தங்கத்தின் விலை தங்கத்தை வாங்குவதற்கு ஒரு முக்கிய அளவுருவாகும். வாங்குபவர் மேலும் புதுப்பிப்புகளைப் பெற, எங்கள் இணையதளத்தில் ராணிப்பேட்டை தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிபார்க்கவும். வரவிருக்கும் தங்க விலைகள் tamilannews.com என்ற இணையதளத்தில் கிடைக்கும். 

Gold Rate in Ranipet 20.10.2022

ராணிப்பேட்டையில் இன்று தங்கத்தின் விலை 8 கிராம் மற்றும் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலையை tamilannews. மேலும், ராணிப்பேட்டையில் கடந்த பத்து நாட்களின் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலையை சரிபார்க்கவும், இது எங்கள் இணையதளத்தில் ராணிப்பேட்டை தங்கம் விலை புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 22 காரட்

இன்றைய 22 காரட், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராம், 8 கிராம், 10 கிராம் விளம்பரம் 100 கிராம் மற்றும் கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலையைப் பார்க்கவும். 

உள்ளடக்கம் 1 கிராம் (Rs) 8 கிராம் (Rs) 10 கிராம் (Rs) 100 கிராம் (Rs)
இன்று 4685 37480 46850 468500
நேற்று 4700 37600 47000 470000
வித்தியாசம் -15 -120 -150 -1500

 

இன்றைய தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 24 காரட்

தங்கத்தின் தூய்மையான வடிவம் 99.9 தூய்மையைக் குறிக்கும் 24 காரட் என்றகாரட்அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே 22 காரட்டை விட 24 காரட் விலை அதிகம்

உள்ளடக்கம் 1 கிராம் (Rs) 8 கிராம் (Rs) 10 கிராம் (Rs) 100 கிராம் (Rs)
இன்று 4919 39352 49190 491900
நேற்று 4935 39480 49350 493500
வித்தியாசம் -16 -128 -160 -1600

 

கடந்த 10 நாட்கள் 22 மற்றும்ங்கத்தின் விலை 24 காரட் கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs)
20/10/2022 4685 4919
19/10/2022 4700 4935
18/10/2022 4705 4940
17/10/2022 4700 4935
16/10/2022 4690 4925
15/10/2022 4735 4925
14/10/2022 4735 4972
13/10/2022 4740 4977
12/10/2022 4730 4967
11/10/2022 4740 4977

கடந்த 10 நாட்கள் 22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை 8 கிராம்

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs)
20/10/2022 37480 39352
19/10/2022 37600 39480
18/10/2022 37640 39520
17/10/2022 37600 39480
16/10/2022 37520 39400
15/10/2022 37520 39400
14/10/2022 37880 39776
13/10/2022 37920 39816
12/10/2022 37840 39736
11/10/2022 37920 39816

 

Leave a Comment