Gold Rate in Madurai

Gold Rate in Madurai

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். மதுரையில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். மதுரையில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு மதுரையில் தங்க விலையை பார்க்க Gold rate in Madurai. மதுரையில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
24/09/2022 4670 5072 Click here
23/09/2022 4675 5089 Click here
22/09/2022 4650 4650 Click here
21/09/2022 4630 4620 Click here
20/09/2022 4632 4632
19/09/2022 4640 4640
18/09/2022 4640 4640
17/09/2022 4626 4626
16/09/2022 4680 4680
15/09/2022 4701 4701
14/09/2022 4725 4725
13/09/2022 4745 4745
12/09/2022 4740 4740