Gold Rate in Dindigul

Gold Rate in Dindigul

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். திண்டுக்கல்லில் தினசரி தங்கம் விலை இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். திண்டுக்கல்லில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு திண்டுக்கல் தங்கத்தின் விலையை பார்க்க Gold Rate in Dindigul. திண்டுக்கல் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
28/09/2022 4613 4613 Click here
27/09/2022 4653 4653 Click here
26/09/2022 4655 4886 Click here
25/09/2022 4656 4653
24/09/2022 4696 4931 Click here
23/09/2022 4645 4877 Click here 
22/09/2022 4627 4627 Click here 
21/09/2022 4644 4648 Click here 
20/09/2022 4636 4636
19/09/2022 4642 4642
18/09/2022 4644 4644
17/09/2022 4630 4630
16/09/2022 4681 4681
15/09/2022 4705 4705
14/09/2022 4732 4732
13/09/2022 4746 4746
12/09/2022 4745 4745