Gold Rate in Dharmapuri 

Gold Rate in Dharmapuri 

தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். தருமபுரியில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். தர்மபுரியில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு, தருமபுரியில் தங்கத்தின் விலையைப் பார்க்கவும் Gold Rate in Dharmapuri. தருமபுரி தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
30/09/2022 4697 5099 Click Here
29/09/2022 4680 5082 Click here
28/09/2022 4625 5027 Click here
27/09/2022 36880 40096 Click here
26/09/2022 4651 5053 Click here
25/09/2022 4650 5052
24/09/2022 4650 5052 Click here
23/09/2022 4690 5092 Click here
22/09/2022 4675 5077 Click here
21/09/2022 4650 5052 Click here
20/09/2022 4630 5032
19/09/2022 4632 5034
18/09/2022 4640 5042
17/09/2022 4640 5042
16/09/2022 4626 5028
15/09/2022 4680 5082
14/09/2022 4701 5103
13/09/2022 4725 5127

22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு- அக்டோபர் 2022

தேதி 22k தங்கம் விலை (Rs) 24k தங்கம் விலை (Rs) link
10/10/2022 4805 5207 Click Here
09/10/2022 4840 5242
08/10/2022 4840 5242 Click Here
07/10/2022 4835 5237 Click Here
06/10/2022 4840 5242 Click Here
05/10/2022 4835 5237 Click Here
04/10/2022 4775 5177
03/10/2022 4705 5107
02/10/2022 4690 5092
01/10/2022 4690 5092 Click Here