4 ஆண்டு இளங்கலை பாடத் திட்டங்களுக்கான புதிய வழிமுறைகளை யுஜிசி வெளிட்டது.

“நான்கு ஆண்டு இளங்கலை திட்டங்களுக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் கட்டமைப்பு” UGC ஆவணத்தின்படி, ​​மாணவர்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தில் எத்தனை ஆண்டுகள் நிறைவு செய்கிறார்கள் என்பதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கல்வி அங்கீகாரம் வழங்கப்படும். பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யுஜிசி) தயாரித்த புதிய விதிமுறைகளின்படி, இளங்கலை மாணவர்களுக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட வெளியேறும் திட்டத்தை வகுத்து, அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும், நான்கு ஆண்டு படிப்பை முடித்த பின்னரே மாணவர்கள் இப்போது இளங்கலை பட்டப்படிப்பைப் பெறுவார்கள். ஒரு வருடம் கழித்து வெளியேறினால், அவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். … Read more